Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Egen ressurssamling om kjønn og seksualitet

Sexavhengighet eller bare sterk seksualdrift? Foto: Stockphoto4u, iStockphoto
Helsebiblioteket har sentrale kunnskapskilder innen feltet seksualitet. Foto: Stockphoto4u, iStockphoto

Klikk deg inn på kjønn og seksualitet-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med problematikk rundt kjønn, seksualitet, graviditet og fødsel. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Retningslinjer

På siden for kjønn og seksualitet finner du retningslinjer som Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder. Der vi mangler norske retningslinjer, har vi lenket til engelske retningslinjer. For eksempel:

Dette er bare noen smakebiter av hva du finner ved hjelp av sidene med retningslinjer for kjønn og seksualitet.

Oppsummert forskning

Kunnskapssenterets rapport Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer går gjennom virkningen av terapi for forskjellige seksuelle problemer hos mange forskjellige pasientgrupper.

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy finner du blant annet:

Tidsskrifter

Det finnes en del spesialtidsskrifter om alderspsykiatri  men de kan være litt vanskelige å finne. Helsebiblioteket abonnerer på tidsskrifter som:

AIDS and behavior
Tilgjengelig: 1999-
Forsinkelse: 365 dager

AIDS education and prevention
Tilgjengelig: 1998 AUG.-
Forsinkelse: 365 dager

Basic and clinical andrology
Tilgjengelig: 2014-

Journal of men’s studies
Tilgjengelig: 1992-

Journal of reproduction & infertility
Tilgjengelig: 2000-

Psychology of men & masculinity
Tilgjengelig: 2000 –

Psychology of sexual orientation and gender diversity
Tilgjengelig: 2013-

Sexual health
Tilgjengelig: 2014-

Dersom du vil sjekke om Helsebiblioteket abonnerer på et tidsskrift, gå til www.helsebiblioteket.no/tidsskrifter og klikk på Finn tidsskrifter.  Her kan du søke på tittelord, eller du kan bla deg ned til Medisin eller Psykiatri.

Hvis du vil lese disse tidsskriftene hjemmefra, må du logge inn på Helsebiblioteket først. Er du på jobben, blir IP-adressen din sannsynligvis gjenkjent, og du slipper å logge inn.

Oppslagsverk

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice har begge mye stoff om alderspsykiatri.

Helsebiblioteket

Psykisk helse er naturligvis bare ett aspekt av fagområdet kjønn og seksualitet. For spørsmål knyttet til kvinnehelse, graviditet og fødsel, kan du finne mye godt stoff på Gynekologi og fødsel-sidene.

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Aktuelle søkeord: seksualitet, seksuell helse, kjønn, sex, homoseksualitet, seksuell orientering, andrologi, gynekologi, reproduksjon, fertilitet, infertilitet, impotens, seksuell dysfunksjon.

Ny dansk retningslinje for behandling ved depresjon

Posttraumatisk stresslidelse er klassifisert som en angstlidelse. Ill.foto: QShot, iStockphoto
Retningslinjen må ses i sammenheng med annen veiledning. Ill.foto: QShot, iStockphoto

Sundhedsstyrelsen har utgitt en ny retningslinje for ikke-medikamentell behandling av unipolar depresjon. 

Retningslinjen gir nye, kunnskapsbaserte anbefalinger og legger spesiell vekt på psykoterapi. For eksempel anbefales psykoterapi i kombinasjon med medikamentell behandling til pasienter med moderat til alvorlig depresjon.

Retningslinjen beskriver nytte og ulemper ved tidlig avdekking av depresjon hos bestemte pasientgrupper som har særlig høy risiko for depresjon. Retningslinjen beskriver også effekten av fysisk aktivitet i behandlingen av depresjon.

Andre behandlinger som blir beskrevet, er: mindfulness-øvelser, samtaler/samtaleterapi hos allmennlegen og tverrfaglig samarbeid.
Retningslinjen skal understøtte og optimere ikke-medikamentell behandling. Utgiveren skriver at retningslinjen ikke skal stå alene, men må ses i sammenheng med andre veiledninger og anbefalinger på området.

Les retningslinjen her: Non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Aktuelle søkeord: depresjon, retningslinje

Det er langt fra sikkert at det riktige er å innføre medisinfritt behandlingstilbud (Aftenposten)

Det har blitt flere kommuneansatte psykologer. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto
Psykoterapi kan være nyttig sammen med legemider, men det finnes knapt forskning som viser nytte uten legemidler, ifølge artikkelforfatteren. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Det finnes ikke veldokumenterte behandlingsmetoder uten bruk av medikamenter for personer med psykotiske lidelser.

Av Jan Ivar Røssberg

Helseminister Bent Høie har bestemt at fra 1. juni skal hvert helseforetak ha et medisinfritt behandlingstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser inkludert psykoser. Dette etter innspill fra fem brukerorganisasjoner, og ifølge ministeren selv, med støtte fra fagfolk som har fortalt at det finnes kunnskapsbaserte alternativer til medisiner.

Les kronikken her:

Det er langt fra sikkert at det riktige er å innføre medisinfritt behandlingstilbud (Aftenposten)

Feil kur med ny struktur på DPS (Dagens Medisin)

Klinisk helsepsykologi har også blitt kalt atferdsmedisin, medisinsk psykologi og psykosomatisk medisin. Ill.foto: AlexRaths, iStpckphoto
– Reformen virker mer som et ledd i kommunesammenslåing enn som en styrking av tilbudet til utsatte pasienter, mener forfatterne. Ill.foto: AlexRaths, iStpckphoto

Reformen med ny DPS-struktur fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe. Helsemyndighetene er på villspor.

Av: Martine Antonsen, Marit Hermansen og Tor Levin Hofgaard 

REGJERINGENS FORSLAG om kommunalisering av distriktpsykiatriske sentre (DPS) er et løst fundert eksperiment som setter den helhetlige oppfølgingen av pasientene i spill. Det er et signal som er vanskelig å forstå, ikke minst fordi det kommer fra en regjering hvis slagord er «pasientens helsetjeneste». Regjeringen vil forsøke å la kommuner overta driftsansvaret for DPS fra sykehusene.

Vi, som representerer både brukerne av psykisk helsevern og to av de store profesjonene som jobber der, mener at helsemyndighetene er på villspor. Denne reformen fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner, enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe.

Les mer: Feil kur med ny struktur på DPS (Dagens Medisin)

Full enighet om forpliktende plan for barns psykiske helse (Dagens Medisin)

Alle typer misbruk av barn kan ha alvorlige konsekvenser for offeret. Ill.foto: Colonel, iStockphoto
Barns erfaringer skal lyttes til i den nye opptrappingsplanen. Ill.foto: Colonel, iStockphoto

KrF har fått gjennomslag for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Les mer: Full enighet om forpliktende plan for barns psykiske helse (Dagens Medisin)

Hvordan avdekke depresjon hos ungdom (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Ill.foto: VikaValter, iStockphoto
Fastleger må ta seg tid til undersøke hvordan pasienten har det. Ill.foto: VikaValter, iStockphoto

Tre enkle spørsmål stilt av fastlegen kan avdekke depresjon hos unge. Depresjon hos ungdom er et relativt vanlig og alvorlig problem.

Fastlegen er gjerne den som først kommer i kontakt med slike pasienter og har derfor muligheten til å stille diagnose tidlig. Det finnes likevel få enkle, validerte verktøy for å screene for depresjon. I en norsk studie har man undersøkt om man kan oppdage depresjoner ved å stille tre enkle spørsmål. Studien omfattet nesten 300 pasienter i alderen 14 – 16 som først ble stilt tre enkle spørsmål:

  • Har du i løpet av den siste måneden vært plaget med å føle deg nedfor, deprimert eller uten håp?
  • Har du i løpet av den siste måneden ofte vært plaget med lite interesse eller glede ved å gjøre ting?
  • Er dette noe du vil søke hjelp for?

Et strukturert diagnostikkintervju (Composite International Diagnostic Interview, CIDI) ble brukt som gullstandard. De tre spørsmålene viste seg å ha en positiv prediktiv verdi på 31 % og en negativ prediktiv verdi på 97 %.

Les mer: Hvordan avdekke depresjon hos ungdom (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bokanmeldelse: Innblikk i psykoterapi med barn og ungdom (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bøkene er kanskje mest aktuell for studenter som vil få et innblikk i psykoterapi med barn og ungdom, mener anmelderen.
Bøkene er kanskje mest aktuell for studenter som vil få et innblikk i psykoterapi med barn og ungdom, mener anmelderen.

Målgruppen er behandlere som arbeider med barn og ungdom med følelsesmessige problemer, og målet er å bidra til forståelse for prosesser som fremmer endring. Bøkene er en antologi med forskjellige forfattere.

Anmeldt av R Johansen

Redaktørene er Hanne Haavind, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og Haldor Øvreeide, psykologspesialist som driver Institutt for familie og relasjonsutvikling på Os. De fleste av forfatterne har tilhørighet i fagfellesskapet rundt Institutt for Aktiv Psykoterapi. Alle forfatterne legger vekt på å stå i en evidensbasert tradisjon, og de beskriver sin faglige forankring til begreper som sosialkonstruktisme, fenomenologi, humanisme og eksistensialisme. Det er angitt at boken er utgitt i to bind av praktisk årsaker, de utgjør til sammen 604 sider. Dette er andre og revidert utgave. Første utgave kom i 2007. Noen kapitler er helt oppdatert, og det er i tillegg fire helt nyskrevne kapitler. Referansene er noen steder oppdatert, mens det hos noen forfattere synes å være gjort små endringer. Begge bøkene starter med samme introduksjonskapittel før de har en kort oppsummering av hovedinnholdet i hvert kapittel i det aktuelle bindet. Kapitlene er ikke organisert etter tema, men etter forbokstavene i forfatternes fornavn. Det kan bli litt forvirrende for leseren, men den korte oppsummeringen i begynnelsen av hvert bind gjør det lettere å orientere seg. Noen forfattere illustrerer stoffet med bilder eller tabeller, men det er i hovedsak tekstfremstilling av stoffet. Teoridelen av stoffet er gjennomgående belyst med kasuseksempler eller korte vignetter.

Hanne Haavind, Haldor Øvreeide Barn og unge i psykoterapi – bind 1 og 2 2 bd. 604 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 958 ISBN 978-82-05-48755-0 ISBN 978-82-05-48756-7

Les mer: Innblikk i psykoterapi med barn og ungdom (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bokanmeldelse: Nyttig og god bok om nye rusmidler (Tidsskrift for Den norske legeforening)

psykoaktiv
Boken har fine eksempler fra forskning i Norge satt inn i en europeisk kontekst.

I en tid der antall nye rusmidler har eksplodert, er det både nødvendig og modig at noen begir seg i kast med å utgi en oversikt over fenomenet «nye psykoaktive stoffer» og hvordan dette har utviklet seg i Norge.

Anmeldt av F Heyerdahl

De raske endringene i både agens og brukervaner gjør at feltet er vanskelig å orientere seg i, det er vanskelig å holde seg oppdatert som fagperson – og ikke minst er det utfordrende å samle hovedlinjene i bokform. Likevel har forfatterne i all hovedsak klart å lage en meget god og interessant oppsummering av temaet. Ifølge redaksjonen er målgruppen høyskolestudenter og folk som jobber i rusmiddelfeltet, men boken har selvfølgelig interesse for alle som på en eller annen måte er berørt av de nye rusmidlene, ikke minst leger i rusomsorgen, akuttmedisinen og i psykiatrien. Den er delt inn i åtte kapitler med forskjellige aspekter ved nye psykoaktive stoffer, som endringer av narkotikamarkedene, informasjon om de aktuelle stoffgruppene, bruken og brukerne, internettets rolle, akutte skader og behandling, internasjonal regulering og juridiske utfordringer samt spådommer om fremtiden.

Anne Line Bretteville-Jensen, Ola Røed Bilgrei, red. Nye psykoaktive stoffer – En rusmiddelrevolusjon? 183 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-02577-3

Source: Nyttig og god bok om nye rusmidler (Tidsskrift for Den norske legeforening)

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggers like this: