Informasjon kan hjelpe pasienter Ill.foto: iStockphoto

Helsedirektoratet har laget en brosjyre som skal støtte kommunikasjonen mellom mennesker med depresjon og helsepersonell.

Last ned brosjyren (pdf)

Teksten beskriver hva depresjon er og hvordan den kan behandles. Helsepersonell kan bruke veiviseren som utgangspunkt for veiledet selvhjelp.

Veilederen er spesielt rettet mot personer som selv har hatt depresjon og deres pårørende.

Veiviseren gir informasjon om sentrale anbefalinger i Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Les mer: Ny veiviser om behandling av depresjon

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.