Deprimert kvinne ved vindu
Tester for depresjon finner du på Helsebiblioteket. Ill.foto: iStockphoto

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene, og det er utviklet en rekke tester som skal kunne avsløre om folk er deprimerte. Flere av disse finner du lenker til på Helsebiblioteket sider for depresjon og mani.

Helsebibliotekets samling av skåringsverktøy har vært en del av emnebibliotek psykisk helse fra begynnelsen, og er blant de best besøkte sidene på hele Helsebiblioteket.

I samlingen finnes flere av de vanligste depresjonstestene, som:

MADRS

HAD

Hamilton-17

M.I.N.I.

M.I.N.I. plus

Det finnes egne depresjonstester for barn (Kiddie-SADS), eldre (GDS), for pasienter som har schizofreni. Alle testene er på norsk og gratis å bruke. Tester bør ikke brukes alene for å avgjøre om en person er deprimert, men de kan være til god hjelp for behandleren.

Er det tester du savner, ta gjerne kontakt med Helsebiblioteket.

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.