Demens kan være tungt å bære både for pasient og pårørende. Ill.foto: dundanim, iStockphoto

En ny, europeisk studie tyder på at Alzheimer-medisinen memantin også kan brukes som medisin ved Parkinsons sykdom og Lewy-legeme-demens, med godt resultat.

Tidligere studier har antydet at Parkinsons sykdom og Lewy-legeme-demens-pasienter vinner på å bruke memantin, men forskere har manglet ytterligere bevis. En gruppe forskere har nå gjennomført en grundigere undersøkelse av effekten av memantin på disse pasientgruppene.

199 pasienter fra et titalls europeiske land deltok i studien. Resultatene tyder på at memantin kan ha en positiv effekt på symptomer hos personer med mild til moderat demens, også ved Parkinsons sykdom og Lewy-legeme- demens.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.