- Situasjonen for de ME-syke barna er under pari. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto

Det står dårlig til med situasjonen for de ME-syke i Norge, avdekker en ny rapport fra det uavhengige forskningsorganet SINTEF.

Konklusjon er klar: Det har ikke skjedd vesenttlige endringer i situasjonen for de ME-syke fra 2007 til 2010. Fastleger kan ikke diagnosekriteriene. Det er full forvirring om gjeldende behandling og diagnostisering. Situasjonen er prekær for barna og de alvorlig syke. Det er dyp uenighet om hvorvidt ME i det hele tatt er en sykdom. Denne rapporten kan vanskelig oversees.

At helse-Norge mangler vesentlig informasjon om ME er hovedbudskapet i denne nokså klare rapporten.

Ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, finnes altså et nasjonalt kompetansesenter. Resultatene fra rapporten viser at store deler av fastlegene ikke kjenner til diagnosekriteriene og mange mener at ME enten ikke eksisterer eller  «sitter i hodet». Dette er et syn og en viten som kompetansesenteret ikke står inne for og man kan spørre seg om fastlegene mener at kompetansesenteret ikke innehar kompetanse på feltet?

Les hele blogginnlegget her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.