Fagfolk og andre som hjelper mennesker med psykisk utviklingshemning kan ha nytte av å lese norske rapporter. Ill.foto: Diloute, iStockphoto.

Helsebiblioteket har samlet norske rapporter som er relevante for arbeidet med psykisk utviklingshemmede. Du finner lenker til rapportene under.

Det kan være vanskelig å finne alle offentlige rapporter som er relevante for et fagområde. Emnebibliotek psykisk helse har derfor samlet rapportene for hvert fagområde.

Rapportene er hentet fra offisielle statlige nettsteder som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret, og også fra organisasjoner som FAFO og Legeforeningen.

Innsamlingen skjer ved systematisk å overvåke nettstedene gjennom å abonnere på RSS-feeds, e-postutsendelser, og ved manuell gjennomgang av nettstedene.

Dersom du vet om en rapport vi ikke har fått med oss, setter vi pris på om du kontakter nettredaktøren.

Innenfor feltet psykisk utviklingshemming finner du for eksempel rapporter som:

Rettssikkerhet for utviklingshemmede

Rapport om tvangstiltak overfor personer med psykisk utviklingshemning

Utviklingshemmede med alvorlige adferdsavvik og /eller psykiske lidelser. En kartlegging av spesialisthelsetjenestens tilbud og behov

Aktuelle lenker:

Alle rapporter om psykisk utviklingshemming

Alle rapporter innen psykisk helse

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.