Sykehuset Østfold satser på pasientsikkerhetsarbeid. Ill.foto: webphotographeer, iStockphoto

Siden i mai har Sykehuset Østfold lagt uønskede hendelser som er rapportert til Helsetilsynet ut på nettet. Legemiddelhåndteringen er der sykepleiere feiler mest.

Som første sykehus i Norge, begynte Sykehuset Østfold å legge ut de uønskede hendelsene de rapporterte til Helsetilsynet på sine nettsider i mai i år.

Filosofien er at man skal lære av egne feil, og at åpenhet er en forutsetning.

– Pasientene må være klar over at det er forbundet med risiko å bli behandlet i helsevesenet, sier Direktør for kommunikasjon og samhandling, Anne Grethe Erlandsen.

Meldingene er annonymiserte, men oppsummerer kort hva som har gått galt, sykehusets vurdering, og eventuelle tiltak som bør settes i verk.

Det eneste unntaket er meldinger som omhandler selvmord, de legges ikke på nett.

Les mer her: Åpne om egne feil

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.