Godt arbeidsmilø på psykiatriske avdelinger er god forebygging mot vold fra pasientene. Ill.foto: elusivemuse, iStockphoto

Å skape et harmonisk arbeidsmiljø blant de ansatte er den mest effektive strategien for å redusere voldsbruk ved psykiatriske avdelinger. 

En ny metaanalyse fra en gruppe italienske forskere har tatt for seg databaser fra 1990 og fram til i dag, og gjennomgått 66 studier på aggresjon og vold hos psykiatriske pasienter på sykehus.

Forfatterne lister opp elementene som forekommer hyppigst ved aggresjon og vold:

Tidligere episoder med vold
Impulsivitet og fiendtlighet
Langtidsinnleggelse ved sykehus
Ufrivillig innleggelse
Når den angripende part og offer er av samme kjønn

Forhold som ofte blir forbundet med aggresjon og vold, som misbruk av rusmidler, psykose eller høy selvmordsrisiko, fant forskerne imidlertid lite belegg for å kunne knytte til voldelige episoder.

Studien konkluderer med at et harmonisk arbeidsmiljø for de ansatte ser ut til å være den mest effektive strategien i forebygging av vold ved psykiatriske avdelinger.

Les hele artikkelen i The Mental Elf

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.