Kognitiv terapi er anbefalt behandling for en rekke psykiske problemer. Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto

Mye av forskningslitteraturen handler om hva slags behandling som har størst effekt. Men hvordan man skal gjøre de rette tingene er litt vanskeligere å få tak i.

Vi har derfor søkt opp en del manualer i hvordan man skal utføre enkelte av de psykoterapiene som anbefales i forskningslitteraturen. Først ute er kognitiv terapi.

Norske ressurser

Norsk forening for kognitiv terapi har nyttige nettsider på www.kognitiv.no. Der finner du for eksempel Arbejdsskemaer for kognitiv terapi. Hos foreningen kan du også finne flere terapeutiske hjelpemidler på norsk, som for eksempel evalueringsskjema og kommunikasjonsstrategier.

Norsk forening for kognitiv terapi har for tiden 1300 medlemmer.  Krav for å bli medlem er å gjennomgå utdanningsprogram i regi av NFKT/NIKT, eller utdanning godkjent av NFKT/NIKT.

Psykologspesialist Kjetil Mellingen har lagt informasjon om sine kurs ut på Youtube.

Hjelpemidler på engelsk:

Nettstedet cognitivetherapyguide.org gir en enkel innføring.

Duke University har en omfattende manual for kognitiv terapi.

Hjelp oss å gjøre denne samlingen bedre! Send tips til nettredaktøren.

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.