Ytringsfrihetspris til brukerorganisasjonen Hvite Ørn og psykiater Trond Aarre. Ill.foto: PoisonedHeart, iStockphoto

Psykiater Trond Aarre og Jan-Magne Sørensen i brukerorganisasjonen Hvite Ørn har fått pris for sin innsats for å fremme ytringsfrihet i psykisk helsevern.

Fagmannen og brukeren delte i år Prisen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern. Prisen som første gang ble delt ut i 2001 går til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring.

Det handler om å endre de psykiske helsetjenestene, bringe inn nye tanker og å gjøre det medisinske perspektivet mindre dominerende.

– De to prisvinnerne nærmer seg samme konklusjon, men fra ulik kant, sa juryrepresentant Inger Beate Larsen under utdelingen.

Og prisvinnerne var glade for kunne dele ytringsfrihetsprisen.

– Trond Aarre er en av få som har åpen dør for dialog, mente Jan-Magne Sørensen.

– Flott å dele prisen med en frittalende og talefør person som står for noe som er såpass fjernt fra mainstream psykiatri, sa Trond Aarre, som er leder ved Nordfjord DPS.

 

Les mer her: Døråpnere i psykiatrien

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.