Depresjon og diabetes - hva fører til hva? Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto

Depresjon forekommer ofte blant personer som lider av kroniske og langvarige tilstander som diabetes. Hva kommer først?

Av og til kan depresjonen være en konsekvens av hvordan diabetes påvirker livsstilen til pasientene, eller skyldes vansker med å håndtere komplikasjoner som oppstår på grunn av sykdommen.

Depresjon kan også være en reaksjon på utfordringen med å leve med en belastende kronisk tilstand.

Ny forskning viser imidlertid at depresjon kan øke risikoen for diabetes; delvis fordi depresjon virker inn på pasientens evne til å ta vare på seg selv, muligvis også på grunn av de biokjemiske endringene i kroppen som depresjon kan føre til.

The Mental Elf presenterer en ny metaanalyse, nylig publisert i Clinical Psychology Review, som undersøker den intrikate veven av årsaker og virkninger mellom depresjon og diabetes.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.