Stort gap: Menn med psykiske lidelser lever fortsatt 20 år, og kvinner 15 år, kortere enn den øvrige befolkningen. Ill.foto: mariusFM77, iStockphoto

Mennesker med psykisk lidelser dør fortsatt 15 til 20 år før resten av befolkningen, slår en ny, svensk studie fast. – En skandale og et brudd på menneskerettightene, mener britisk professor.

Svenske forskere har undersøkt forventet levealder hos personer som har vært sykehusinnlagt på grunn av psykiske lidelser i Danmark, Finland og Sverige i årene 1987 til 2006. Studien viser at psykisk syke som tidligere har to til tre ganger høyere dødelighet sammenlignet med den øvrige befolkningen, i alle de tre landene.

Studien viser at gapet  i forventet levealder mellom psykisk syke og befolkningen forøvrig er stort sett uendret de siste 20 årene, på tross av bedre tjenester på psykisk helse-feltet og forbedringer i den offentlige helsetjenesten.

Professor Graham Thornicroft kommenterer funnene i lederen i samme utgave av the British Journal of Psychiatry:

«Dersom en slik vesensforskjell i forventet levealder hadde rammet en mindre stigmatisert gruppe av befolkningen, hadde det blitt ramaskrik. Studien viser, i grelle tall, hvor mye mindre verdi psykisk syke blir gitt i samfunnet vårt. Dette kan anses som et brudd på artikkel 12 i Menneskerettighetene.»

Resultatene fra studien ble publisert i desember-utgaven av British Journal of Psychiatry.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.