At vedkommende er i stand til å være i arbeid, kan være en indikator på at en schizofreni-pasient opplever bedring. Ill.foto: 1001nights, iStockphoto

En fersk studie viser at bare en liten prosent av personer som lider av kronisk schizofreni kan håpe på en vedvarende tilfriskning fra sykdommen. Studien viser også hva som predikerer en slik bedring. 

En stor observasjonsstudie fulgte 1635 kronisk syke pasienter med schizofreni over en tre-års periode. Målet var å identifisere de beste målemerkene for tilfriskning.

Forskerne vurderte 62 faktorer som mulige prognose-variabler og fant at sannsynligheten for vedvarende bedring over lengre tid kunne knyttes til:

Å være i arbeid
Evnen til å gjøre innkjøp uten hjelp
Evnen til å delta i fritidsaktiviteter uten hjelp
Å oppleve å ha klarere tankegang som følge av medisinering
Bedre livskvalitet
Bedre funksjonsevne generelt
Flere daglige aktiviteter

Sannsynligheten for vedvarende bedring over lengre tid var lavere når:

  • Pasienten hadde fått individuell terapi
  • Pasienten hadde vært offer for kriminalitet

Forfatterne konkluderte med at mindre enn ti prosent av deltakerne i studien opplevde vedvarende bedring fra kronisk schizofreni, noe som antyder at behovet er stort for å forbedre behandlingen av schizofreni.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.