De fleste kvinner som opplever psykiske plager rett etter fødsel, får ikke senere diagnosen bipolar lidelse. Ill. foto: RushOnPhotography, iStockphoto

En av syv kvinner som får symptomer på psykisk lidelse i løpet av den første måneden etter fødsel, får senere diagnosen bipolar lidelse. 

Forskere fra Danmark, USA og Wales har undersøkt i hvilken grad psykiske lidelser som debuterer rett etter fødselen kan være tidlige manifestasjoner av en underliggende bipolar lidelse.

Studien omfattet 120 378 kvinner med en psykisk lidelse – bipolar lidelse ikke inkludert – som var blitt innlagt som psykiatrisk pasient for første gang.

Deltakerne ble fulgt opp i 15 år etter utskriving fra sykehuset. Forskerne lette etter førstegangsdiagnoser av bipolar lidelse som ble gitt i løpet av oppfølgingsperioden.

Forfatterne fant blant annet at:

3062 av kvinnene opplevde re-innleggelse med en diagnose på bipolar lidelse.
14 prosent av kvinnene som opplevde symptomer på psykisk sykdom innen den første måneden etter å ha født, fikk diagnosen bipolar lidelse i løpet av oppfølgingsperioden på 15 år.
4 prosent av kvinnene med en førstegangskontakt med psykisk behandling som ikke var relatert til barnefødsel, fikk diagnosen bipolar lidelse i løpet av oppfølgingsperioden.

Resultatene fra studien antyder at psykisk sykdom i tidlig postpartum kan være en predikator for en mulig underliggende bipolaritet.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.