Eldre mann trøster eldre kvinne.
Mentalisering handler om å forstå andre og seg selv. Ill.foto: deanm1974, iStockphoto

Vil du lære mer om mentalisering? Her er et knippe lenker som hjelper deg igang.

Mentalisering har vært definert som evnen til å forstå følelser, tanker og motiver hos seg selv og andre. Mentaliseringsbasert terapi er en nokså ny form for psykodynamisk psykoterapi som i stor grad har blitt utviklet av Peter Fonagy og Anthony Bateman. Svenske  Per Wallroth beskriver det som «att se sig själv utifrån och andra människor inifrån«. Målet med terapien er å gjenopprette mentaliseringsevnen.

Ifølge Wallroth skal behandleren fokusere på det bevisste og ikke på det ubevisste. Behandleren skal unngå å innta en ekspertholdning og heller ha en «ikke-vitende» holdning, noe denne videoen demonstrerer. Å være åpen og tydelig er viktig.

Mentaliseringsbasert terapi har dokumentert effekt ved behandling av borderline personlighetsforstyrrelse. I Norge er metoden blant annet i bruk ved Oslo Universitetssykehus.

Her til lands har Sigmund Karterud og Finn Skårderud vært sentrale for å etablere denne terapiretningen. De har blant annet startet Institutt for mentalisering.

Et viktig aspekt ved mentalisering er tilknytningsteori. Barnets tilknytning til andre mennesker tjener, ifølge Wallroth, to hensikter: å øke barnets overlevelsessjanser og å gi barnet mulighet for å lære seg å mentalisere. Det siste er nødvendig for å kunne samarbeide med medmennesker.

Skadd mentaliseringsevne kan medvirke til psykiske lidelser, som anorexia nervosa og personlighetsforstyrrelser. Skadd mentalisering er, ifølge Finn Skårderud, en viktig faktor bak anorexia nervosa. Han har skrevet et utkast til behandlingsmanual for anoreksi.

Noen psykiske problemer kan være en direkte følge av sviktende mentaliseringsevne.  Niki Sundström ved MBT Sverige forklarer utviklingen av mentaliseringsevnen og hva som kan gå feil i utviklingen av et barns sinn.

Kurs i mentaliseringsbasert terapi blir arrangert av Institutt for mentalisering. Instituttet har også lagt ut en del terapeutiske verktøy på Internett.

Forslag til videre lesning:

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.