Det europeiske legemiddelkontoret endrer ikke råd om bruk av enkelte slankemidler. Ill.foto: apomares, iStockphoto

Nytten ved bruk av slankemidler som inneholder orlistat (Alli og Xenical) er fortsatt større enn risikoen for pasienter med BMI på 28 eller mer. Det er derfor ikke nødvendig å endre råd om bruk av orlistat. Dette konkluderer det europeiske legemiddelkontoret (EMA) med etter en ny gjennomgang av leverbivirkninger.

EMA startet gjennomgangen høsten 2011 på bakgrunn av fire meldinger om alvorlige leverbivirkninger. Dokumentasjonen tyder ikke på økt risiko for leverbivirkninger ved orlistatbehandling. Det er fra tidligere kjent orlistatbehandling kan gi leverbivirkninger i svært sjeldne tilfeller, og dette er beskrevet i produktinformasjonen. De fleste meldingene om leverbivirkninger er lite alvorlige, mens alvorlige leverbivirkninger er svært sjeldne.

Råd til helsepersonell

Det er ikke nødvendig å endre behandlingen eller informasjonen som gis til pasienter som bruker Xenical eller Alli.

Råd til pasienter

Les pakningsvedlegget og følg bruksanvisningen for Xenical eller Alli.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Meld bivirkninger

Helsepersonell kan melde bivirkninger av orlistat på meldeskjema til RELIS i helseregionen. Pasienter kan melde fra om bivirkninger til myndighetene via elektronisk meldeordning for pasienter.

Les mer: Uendret råd om bruk av Alli og Xenical