80-85 prosent av demenspasienter med depresjon kan med fordel seponere de antidepressive medisinene, viser en ny, norsk undersøkelse. Ill.foto: sxc.hu.com

Demente pasienter med sterke depresjoner ble verken verre eller bedre med antidepressiva. Dette kan tyde på at medisinene de brukte ikke har virkning.

Dette er blant funnene i en studie som forsker Sverre Bergh tilknyttet Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet har utført i anledning doktoravhandlingen han skal forsvare 12. april.

Sammen med veilederne professor Knut Engedal og dr. med. Geir Selbæl har han fått antatt en artikkel om dette i British Medical Journal, melder sykehuset.

Sverre Bergh forteller at spesielt to funn har vakt interesse. I den gruppen som seponerte de antidepressive medisinene var det signifikant mer depresjonssymptomer enn i gruppen som fortsatte med sine medisiner. I forlengelsen av dette fant de ut at det var en relativt liten gruppe som utløste den statistiske forskjellen.

– Dette var i hovedsak pasienter som ved starten av undersøkelsen hadde milde depresjonssymptomer. De som hadde sterke depresjoner ble verken verre eller bedre, det tyder på at medisinene de brukte ikke har noen virkning, sier Bergh.

Les hele artikkelen i Dagens Medisin her