23 enkeltstudier er inkludert i en ny metaanalyse om gruppeterapi ved depresjon. Ill.foto: endopack, iStockphoto

Kognitiv atferdsterapi som gruppeterapi kan være en effektiv behandling for personer som er rammet av depresjon, viser en ny studie fra Storbritannia.

The British Journal of Psychiatry publiserte nylig en systematisk oversikt over effekten av gruppebaserte terapier ved klinisk depresjon. Forskerteamet fra Bristol har inkludert 23 studier i den nye metaanalysen, men forfatterne understreker at kvaliteten på kunnskapen om temaet er lav.

Oversikten viser at:

1. Gruppeterapi (kognitiv atferdsterapi – CBT) hadde bedre effekt i tiden rett etter behandling, ved oppfølging kort tid etter behandling, og ved oppfølging på lengre sikt, sammenlignet med standard behandling

2. Individuell CBT hadde bedre effekt i tiden rett etter behandling, sammenlignet med gruppe-CBT

3. Det var ingen forskjell i effektivitet mellom individuell CBT og gruppe-CBT ved oppfølging på lengre sikt

Forfatterne konkluderer med at:

Gruppe-CBT er nyttigere for personer med klinisk depresjon, sammenlignet med standard behandling. Individuell kognitiv atferdsterapi er mer effektivt enn gruppeterapi i tiden rett etter behandling, men etter tre måneder er det ingen forskjell i resultatene for de to terapiformene. Kunnskapen på området er utilstrekkelig, og da særlig når det gjelder gruppeterapier som ikke er basert på CBT.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.