Antipsykotika forskrives også til personer som ikke er blitt diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse, ifølge ny forskning. Ill.foto: vofpalabra, iStockphoto

Statistikk fra flere land viser at mange ulike typer medisiner blir forskrevet mer og mer, deriblant antidepressiva, antipsykotika og stimulantia. Diskusjonen går høyt om mengden av psykofarmaka som skrives ut, og om hvor mye disse medisinene koster.

En ny studie fra England viser at andelen psykofarmaka av den totale omsetningen av medisiner har økt betydelig i de siste ti årene. Psykiatriske legemidler koster også mer enn andre medisiner, og den økte bruken av dyre antipsykotiske midler, bidrar til at psykisk helsefeltet tar en større del av helsepotten enn tidligere.

I tillegg kommer en økende tendens til å forskrive psykofarmaka for tilstander som legemidlene ikke har indikasjon for. Amerikansk forskning viser at antidepressiva ofte  blir foreskrevet til personer som ikke er blitt diagnostisert med en psykisk lidelse.

Den nye studien, publisert i the British Journal of Psychiatry, undersøkte tendensene i forskriving av alle typer psykofarmaka i England i årene mellom 1998 og 2010.

Forskerne fant blant annet at:

  • Fra 1998-2010 økte antall resepter for medisiner for psykiske lidelser med 6,8 prosent i gjennomsnitt hvert år
  • Kostnadene for andre reseptbelagte legemidler økte i gjennomsnitt 2,6 prosent hvert år
  • Psykofarmaka utgjorde dermed en økende andel av kostnadene av alle reseptbelagte legemidler som ble foreskrevet
  • Antall resepter for antidepressiva økte med 10 prosent i gjennomsnitt hvert år
  • Antall resepter for antipsykotika økte i snitt 5,1 prosent per år
  • Antall resepter for hypnotika og angstdempende medikamenter økte noe
  • Prisen på psykofarmaka økte med 4,9 prosent i gjennomsnitt hvert år
  • Prisen på andre reseptbelagte medikamenter økte i snitt 2,6 prosent hvert år
  • Prisen på antipsykotika økte i gjennomsnitt 22 prosent hvert år

Forfatterne konkluderte med at:

«Lengre behandlingstid og befolkningsvekst kan forklare noe av økningen i forskriving av medisiner de siste ti årene. Psykofarmaka utgjør imidlertid en større andel av de samlede kostnadene for reseptbelagte legemidler, hvorav antipsykotika er de dyreste. Mye kan tyde på at enkelte antipsykotiske legemidler også forskrives til personer uten alvorlige psykiske lidelser.»

Les hele artikkelen i The Mental Elf her