Angstlidelser hos barn og unge kan behandles. Ill.foto: diane39, iStockphoto

Omlag ti prosent av alle barn og tenåringer får diagnostisert en angstlidelse før fylte 16 år. Kognitiv atferdsterapi kan gi god hjelp, konkluderer en ny studie. Resultatene blir ikke bedre når foreldrene deltar. 

Et stort antall oversikter har vurdert effekten av samtaleterapier for barn og unge med angstlidelser. I mange av oversiktene er imidlertid  enkelte tilstander utelatt, så som tvangslidelser og posttraumatisk stresslidelse. Flere typer psykoterapi er heller ikke tatt med i vurderingene.

En fersk metaanalyse, nylig publisert i Clinical Psychology Review, er den første i sitt slag til å omfatte alle ulike typer angstlidelser og psykoterapier. Analysen inkluderer 55 studier, hvorav flere er av lav kvalitet, ifølge forfatterne. Nyere forskning later til å være av bedre kvalitet enn eldre studier, men forfatterne understreker likevel at det er viktig at fremtidig forskning følger gitte standarder for forskningsrapporter.

De fant blant annet ut at:

  • Psykoterapi som behandling av angst hos barn og tenåringer hadde moderat effekt
  • Andre terapier enn kognitiv atferdsterapi var ikke effektive
  • Foreldre-deltakelse i terapien ga ikke bedre resultater
  • Behandlinger som hadde fokus på angstlidelser var mer effektive sammelignet med terapier som var rettet mot en rekke ulike lidelser

Forfatterne konkluderer med at:

«Angstlidelser hos barn kan behandles, og det finnes nok kunnskap til å kunne anbefale samtaleterapi, særlig atferdsterapi eller kognitiv atferdsterapi for denne pasientgruppen.»

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.