RELIS kan redusere usikkerhet om medisinering. Ill.foto: Don89, iStockphoto

Regionale legemiddelsentre (RELIS) finnes i alle de regionale helseforetakene. De har tid og kunnskap til å besvare spørsmål om legemidler fra deg som er helsepersonell. Eller ligger et godt svar på spørsmålet allerede på nettsiden deres?

Hvilke antidepressiver kan du gi gravide i første trimester? Bør man gi antipsykotika til personer som har epilepsi i tillegg til psykosen?

Mennesker er mer kompliserte i virkeligheten enn i forskningsartikler og oppslagsverk. Mange har mer enn én sykdom, og mange tar flere typer medikamenter. Dette vet de som arbeider på RELIS. Tjenesten mottar mange spørsmål fra helsearbeidere over hele landet, og offentliggjør svarene på nettet slik at flere kan dra nytte av kunnskapen.

Foreløpig har de samlet over 18500 spørsmål om legemidler i basen sin. Har du noe du lurer på, eller må du ta en vanskelig avgjørelse? Sjansen er stor for at noen allerede har stilt spørsmålet til RELIS. Hvis ikke, kan du spørre selv og få kompetent hjelp.

RELIS tar også i mot meldinger om bivirkninger. Det er enkelt å melde fra. RELIS utgir årlige bivirkningsrapporter. Du kan også få se hvilke medikamenter som det er særlig oppmerksomhet rundt for tiden. Det kan for eksempel være på grunn av nye forskningsresultater eller bivirkninger.

Aktuelle lenker:

www.relis.no

Bivirkningsmeldinger

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.