En ny, amerikansk studie avkrefter resultatene fra tidligere forskning om effekten av antidepressiva. Ill.foto: art-4-art, iStockphoto

I motsetning til hva tidligere forskning har antydet, er antidepressiva effektivt ved depressiv lidelse i alle aldersgrupper, og ikke bare ved alvorlig depresjon, fastslår en ny og omfattende amerikansk studie.

Resultatene fra den nye studien, er ifølge forfatterne den første analysen i sitt slag som benytter komplette, longitudinelle data på individnivå, fra et stort antall publiserte og upubliserte studier. Resultatene understøtter ikke tidligere antakelser om at antidepressiva bare har effekt ved alvorlig depresjon. Analysen viser at legemidlene fluoksetin og venlafaksin har effekt ved depresjon, og da noe mer hos unge mennesker og voksne, sammenlignet med den eldre delen av befolkningen.

Forfatterne foretok en re-analyse av alle tilgjengelige data om forsøk på behandling av depresjon på individ-nivå i løpet av de seks første ukene med behandling ved depressiv lidelse. Analysen omfattet 20 studier på fluoksetin og 21 studier på venlafaksin. Tilsammen deltok over 9000 personer i alle aldersgrupper.

Forskerne fant blant annet at:

  • Alle pasienter i alle aldre og i alle medikament-grupper opplevde signifikant større forbedring sammenlignet med placebo-grupper
  • Differansen mellom medikament- og kontrollgruppe var størst hos voksne som mottok fluoksetin
  • Det var minst forskjell mellom medikament- og kontrollgruppe hos eldre pasienter

Forfatterne konkluderte med at antidepressivene fluoksetin og venlafaksin har effekt ved depressiv lidelse hos pasienter i alle aldersgrupper, og ikke bare ved alvorlige depresjoner.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.