Fysisk aktivitet har ikke like stor effekt ved depresjon som tidligere antatt, viser ny studie. Ill.foto: RonfromYork, iStockphoto

Fysisk aktivitet har ingen effekt på symptomene ved depresjon, ifølge en ny, britisk studie. Slike tiltak er heller ikke særlig kostnadseffektive, melder forfatterne.

Mosjon er bra for alle, ikke sant? Det virker innlysende at personer med psykiske lidelser vil ha god nytte av å komme seg ut og bli mer aktive – men gir slike tiltak verdi for pengene?

Retningslinjer fra anerkjente The National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, anbefaler «strukturert» fysisk aktivitet ved depresjon, og «trening på resept» er blitt mer og mer populært i løpet av det siste tiåret. Om slike tiltak har effekt, er imidlertid uklart.

Forskere fra England har i over fem år jobbet med en ny studie, som inkluderte 361 voksne.

Og konklusjonen er klar:

– Vi føler oss temmelig sikre på å kunne si at å anbefale og sette i gang trening ikke vil ha effekt hos pasienter som lider av depresjon, oppsummerer forskerne i den nye studien – stikk i strid med hva som tidligere er blitt antatt.

Deltakerne fikk enten:

  • Standard behandling, eller
  • Standard behandling i kombinasjon med tiltak med strukturert fysisk aktivitet

Forfatterne bemerker at tidligere studier ofte har testet treningsprogrammer som ikke kan brukes i primærhelsetjenesten. I denne studien utviklet forskerne et treningsprogram som skulle fremme autonomi og gi deltakerne valgmuligheter.

Både kvantitative og kvalitative resultater ble målt:

  • Depresjon ble målt ved hjelp av Beck Depression Inventory (BDI)
  • Deltakernes og primærlegens holdninger til fysisk aktivitet som behandling ved depresjon ble også vurdert

Den første vurderingen ble gjort etter fire måneder, deretter ble deltakerne fulgt opp etter henholdsvis åtte og tolv måneder.

Forskerne fant at den fysiske aktiviteten økte hos de som deltok:

  • Tiltaket førte til økt fysisk aktivitet etter fire måneder, og dette vedvarte også ved oppfølging ved åtte og tolv måneder
  • Deltakerne i tiltaksgruppen ga uttrykk for at behandlingen var svært akseptabel
  • Tiltaket kostet omkring 220 britiske pund per person i snitt
Sett i forhold til depresjonen var det imidlertid lite å hente:
  • Tiltaksgruppen hadde ikke beviselig bedre resultater sammenlignet med kontrollgruppen, selv om tiltaksgruppen skåret noe lavere for depresjon
  • Forskerne fant ingen kliniske fordeler ved treningstiltaket
  • Intervensjonen hadde ingen innvirkning på bruk av antidepressiva eller på målingene av livskvalitet

Forskerne konkluderte med at tiltak som fremmer fysisk aktivitet ved depresjon ikke har klinisk effekt når det gjelder symptomer på depresjon.

Tiltaket førte imidlertid til økt fysisk aktivitet hos deltakerne, en effekt som vedvarte også etter at intervensjonen var avsluttet. Forskernes tilnærming var pasientsentrert, med vekt på valgmuligheter og autonomi. Programmet var ikke bare basert på rådgiving eller instruksjoner, men på en rekke teknikker for atferdsendring. Teknikkene kan være nyttige for fastleger og andre helsearbeidere når pasienter trenger hjelp til å økt fysisk aktivitet, trøster artikkelforfatterne.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.