Animasjonsbilde av to personer som prater ved et bord.
Eksempelsamtaler gjør det lettere å lære. Ill.: BarnsBeste.no

Et bilde kan si mer enn tusen ord, og en video kan noen ganger være til enda større hjelp. Her er en kort oversikt over noen norske nettsteder med videoer beregnet på helsepersonell og pasienter.

En av de store leverandørene av film om helsespørsmål i Norge er Helsefilm. De har flere videoer om psykisk helse-spørsmål, som for eksempel mødre med rusproblemer  (Jeg er også mamma), fedre som sitter i fengsel (Med pappa i fengsel), og samtaler med familien (Familiesamtalen).

Snakkomrus er et nettsted som har konsentrert seg om de vanskelige samtalene. Gjennom eksempler får psykisk helsearbeidere tips om hvordan de kan gjennomføre samtaler de kanskje har grudd seg til, eller der det er spesielt viktig å få en god start. Nettstedet er tredelt: Læringssafari, Samtalehuset og Videoteket. I Læringssafari får du opplæring i når det er naturlig å spørre om rus, bruk av kartleggingsverktøy. I Samtalehuset får du for eksempel tips om hvordan planlegge samtalen, hvordan stille åpne spørsmål, gi bekreftelse og oppsummere samtalene. Videoteket inneholder videoer som viser gjennomføring av pasientsamtaler. Snakkomrus er laget av KoRus -Øst.

Nettstedet BarnsBeste er laget av Helse Sør-Øst, og her er temaet barn som pårørende. Her finner du animasjoner med samtaler med barn, og enkle videoer. Mange barn har det vanskelig når foreldrene er syke, og dette plager naturlig nok foreldrene. Her får du eksempler på hvordan du kan snakke med voksne pasienter som har barn.

Mange barn og unge sliter med spilleavhengighet. Filmen Exil – der virkeligheten ikke teller gir et innblikk i hvordan noen av dem har det.  Den innleder med gutteromsreplikken «Her har jeg sitti i denne posisjonen i over fire år og råtna vekk, og det bli’kke bra menneske av det, vettu».  Og fortsetter med «Alt rundt deg forsvinner, ingenting betyr noe, det er bare spillet – og deg». Dette kuttet viser de første ti minuttene, men ser du i høyremargen  på Youtube, ser du de andre delene. Uansett, det første kuttet er nok til å gi en ganske levende illustrasjon.

Aktuelle lenker: