Videospill kan gjøre depresjonen lettere. Ill.foto: monkeybusinessimages, iStockphoto

Et spesialutviklet videospill i fantasy-genren hjelper mot depresjon hos ungdom, viser en ny studie fra New Zealand. 187 pasienter deltok i studien.

Et videospill som benytter kognitiv atferdsterapi, og som er utviklet av spesialister, benyttes nå i behandlingen av depresjon hos unge mennesker. Spillet heter SPARX, som er en forkortelse for Smarte, Positive, Aktive, Realistiske, X-faktor tanker. Forskere har nå testet effekten av tiltaket, og presenterte nylig resultatene i anerkjente British Medical Journal.

187 tenåringer i alderen 12 til 19 år deltok i studien. Alle deltakerne hadde selv søkt hjelp for depresjon. Fastlegen hadde vurdert pasientene som behandlingstrengende, men uten høy risiko for selvskading. Halvparten deltok i SPARX, mens den andre halvparten mottok standard behandling.

SPARX-tiltaket bestod av sju moduler som ble sendt til deltakerne over en fire til sju ukers-periode. Standard behandling bestod av individuell terapi i regi av kliniske psykologer.

Analysen viste at SPARX ga like gode resultater som standard behandling. Deltakerne i begge grupper opplevde bedring i symptomene på depresjon ved oppfølging etter tre måneder, og aller størst var bedringen hos SPARX-deltakerne, selv om forskjellen ikke var veldig stor.

Forfatterne konkluderte med at SPARX kan være et alternativ til standard behandling for unge mennesker som lider av depresjon. Tiltaket kan imøtekomme noe av behovet for behandling som ellers ikke blir dekket.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Om SPARX

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.