Telefoncoaching av familier med barn med atferdsproblemer kan hjelpe, ifølge kanadiske forskere. Ill.foto: snapphoto, iStockphoto

Ukentlige telefonsamtaler med foreldre av barn med atferdsvansker, angst eller ADHD, eller med barna selv, reduserer problematisk oppførsel. Det viser en ny, kanadisk studie.

Mange barn har atferdsproblemer eller angstlidelser, men behandlingstilbudet til denne pasientgruppen er i flere land mangelfullt på grunn av barrierer for å motta hjelp. Psykoterapi krever tid, og det er mangel på midler og erfarne fagfolk. I tillegg opplever ofte barna og familiene deres å bli stigmatiserte i behandlingsapparatet.

Ny forskning fra Canada presenterer nå en lovende tilnærming til behandling av barn som har fått diganosene opposisjons- eller trassforstyrrelse (ODD), ADHD eller angstlidelse.

Forskerne gjennomførte tre randomiserte, kontrollerte forsøk, og publiserte resultatene av de tre undersøkelse i én og samme studie. Forsøkene inkluderte 243 barn, hvorav halvparten deltok i behandlingstiltaket som skulle undersøkes, mens den andre halvparten fikk standard behandling.

Tiltaket, kalt The Strongest Families intervention, bestod av kunnskapsbaserte håndbøker og videoer som fokuserte på ferdighetstrening og ukentlige telefonsamtaler med erfarne ikke-profesjonelle hjelpepersoner. Angstgruppen fikk 11 telefonmøter, mens ODD og ADHD-gruppene fikk 12. Alle gruppene deltok i oppfølgingssamtaler på telefon to og fire måneder etter at tiltaket var avsluttet.

Forfatterne fant at:

  • The Strongest Families Intervention økte sannsynligheten for bedring hos barna med ODD betydelig, sammenlignet med standard behandling. Dette var tilfellet ved oppfølging etter to måneder og etter fire måneder, men ikke etter ett år.
  • Tiltaket førte til en betydelig økning i sannsynligheten for bedring hos barn med angstlidelser eller ADHD, i dette tilfellet etter fire måneder og etter ett år, men ikke etter to måneder.
  • I alle studiene sett under ett, var The Strongest Families Intervention tydelig vellykket i behandlingen av de tre ulike lidelsene ved oppfølging etter to, fire og tolv måneder når sammenlignet med standard behandling.

– Et behandlingsopplegg basert på telefonsamtaler førte til en betydelig reduksjon i diagnoser hos barn med atferdsforstyrrelser eller angst. Tiltaket er lovende med hensyn til behovet for å bedre tilgangen til psykisk helsetjenester, konkluderer forskerne.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.