Alderspsykiatri er godt dekket i Helsebiblioteket. Ill.foto: annedehaas, iStockphoto

Helsebiblioteket abonnerer på viktige spesialtidsskrifter innen alderspsykiatri. Noen av dem må du være innlogget på Helsebiblioteket for å lese.

Tidsskriftene dekker mange områder. Du finner dem på emnesidene for alderspsykiatri.

Noen smakebiter:

Alzheimer Disease and Associated Disorders er et ledende internasjonalt tidsskrift om forskningsfunn og nye tilnærminger til diagnostikk og behandling. Artiklene henter temaer fra alle relevante felter og kliniske spesialiteter, blant annet nevrobiologi, nevrokjemi, molekylærbiologi, nevrologi og nevropatologi.

American Journal of Geriatric Psychiatry fremstår som en ledende aktør innen det raskt voksende fagfeltet alderspsykiatri. Tidsskriftet publiserer forskningsartikler om diagnostikk, epidemiologi, psykisk helse og kognitive prosesser. I tillegg kommer forskning om psykofarmakologi og andre somatiske behandlinger for eldre psykiatriske pasienter. Tidsskriftet henvender seg til forskere og klinikere innen geriatrisk psykiatri.

The Journals of Gerontology: Series A: Biological Sciences and Medical Sciences og The Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences er delt opp i to deler; biologisk vitenskap og medisinsk vitenskap. I biologidelen publiseres forskningsartikler om biologiske aspekter ved aldring fra forskjellige fagfelt som biokjemi, endokrinologi, immunologi, genetikk og famakologi. I medisindelen publiseres forskningsartikler og litteraturgjennomganger fra alle medisinske disipliner som befatter seg med aldring. Tidsskriftet henvender seg til forskere, leger og klinikere med interesse for biologiske og medisinske aspekter ved menneskelig aldring.

Psychology and Aging publiserer originalartikler om utvikling og aldring hos voksne. Artiklene omfatter anvendt forskning, atferdsforskning, klinisk forskning, edukasjonell forskning, eksperimentell forskning, samt metodiske og psykososiale studier.

Aktuelle lenker:

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Denne artikkelen har tidligere vært publisert i PsykNytt 25. april 2011.