Terapi i kombinasjon med antidepressiva kan hjelpe personer med alvorlig depresjon. Ill.foto: endopack, iStockphoto

Mer psykoterapi betyr ikke nødvendigvis større effekt hos pasienter med depressiv lidelse, ifølge en ny nederlandsk studie.

Forskerne fra Nederland hadde som mål å finne den «optimale dosen» med psykoterapi for pasienter med alvorlig depresjon, som ikke responderte på behandling med antidepressiva alene. Ville flere timer med psykoterapi redusere symptomene på depresjon og føre til at pasientene fungerte bedre sosialt?

Forfatterne foretok et randomisert, kontrollert forsøk med 463 personer med alvorlig depresjon. Deltakerne mottok enten:

1. Antidepressiva og psykoterapi i 8 uker

2. Antidepressiva og psykoterapi i 16 uker

Tiltaket bestod av 45 minutters terapitimer med psykodynamisk støtteterapi.

Forskerne inkluderte ikke pasienter som hadde:

  • Respondert på antidepressiva i løpet av den depressive episoden
  • En medisinsk tilstand som var årsaken til depresjonen
  • Misbruk av rusmidler
  • Psykose og/eller dissosiativ lidelse
  • Brukte andre typer psykoaktive stoffer enn de som ble brukt i forsøket
  • Kommunikasjonsproblemer
  • Nylig blitt gravide eller som forsøkte å bli gravide
  • Blitt vurdert som «for suicidale», «for syke» eller ute av stand til forplikte seg til å delta i forsøket

Studien hadde noen svakheter, så som at en stor andel av deltakerne ikke fullførte terapien.

Forskerne fant at deltakerne fungerte bedre sosialt ved uke 20 i forsøket, men det var ingen forskjell alt etter om de hadde deltatt i  psykoterapi i 8 eller 16 uker.

– Vi fant ingen betydelige forskjeller mellom effekten av henholdsvis 8 og 16 ukers psykoterapi når det gjaldt depressiv lidelse og sosial fungering. Foreløpig ser det ut til at kortere behandling med psykoterapi er like effektivt som mer langvarig terapi, konkluderer artikkelforfatterne.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.