Anne Brudevold: Psykopatene blant oss

Av J I Røssberg

Psykopati og psykopatens personlighet er emner som vekker interesse og engasjement blant fag- og legfolk. De siste årene er det kommet flere bøker som beskriver psykopatens personlighet og hvordan folk må lære seg å håndtere eventuelle møter med psykopater. Denne nye boken er intet unntak.

Forfatteren har ikke angitt noen spesifikke målgrupper, men ut fra helheten å bedømme er hensikten å utdanne allmennheten om hvordan de kan gjenkjenne og håndtere personer med psykopatiske personlighetstrekk. Forfatteren er utdannet både som psykolog, fysioterapeut og økonom og har flere års erfaring som privatpraktiserende psykolog.

Boken er inndelt i 11 kapitler med en naturlig progresjon og utvikling. Brudevold starter med kliniske beskrivelser av psykopaten og hvordan det må oppleves for mennesker å bli utsatt for en psykopat. Deretter beskriver hun hva som kjennetegner psykopaten, hvordan psykopatiske personlighetstrekk oppstår, de etter hvert så hyppig omtalte speilnevronene, psykopati og kriminalitet, i tillegg til psykopati som fenomen i samfunnet. Forfatteren gir et greit bilde av hvor vanskelig det er å ha med psykopater å gjøre: hvordan ofrene kan miste det meste av selvfølelsen, føle seg ubrukelige og hvordan selv sterke og velutdannede mennesker kan miste fotfeste i tilværelsen. Hun beskriver hvordan psykopaten manøvrerer og manipulerer og hvor vanskelig det kan være å bli klar over hva man i virkeligheten er utsatt for – spesielt hvis man i utgangspunktet er litt naiv, lettlurt og dumsnill.

Les hele anmeldelsen her