Hjemmebesøk kan være til hjelp ved krisetilfeller. Ill.foto: zoomstudio, iStockphoto

Ambulante kriseteam kan redusere antall sykehusinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse, viser en oppdatert oversikt fra Cochrane-samarbeidet. Pasientene selv og familiene deres foretrekker assistanse fra kriseteam framfor tradisjonell behandling når en krise oppstår.

Cochrane-gruppen har oppdatert sin egen oversikt om effekten av ambulante team sammenlignet med tradisjonell behandling hos mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Som vanlig gikk Cochrane-forfatterne grundig til verks i søket etter nye randomiserte, kontrollerte undersøkelser omkring temaet. Tre nye studier ble inkludert i den oppdaterte oversikten.

Kvaliteten på studiene var blandet, og forfatterne gjorde det klart at videre forskning er nødvendig for å kunne slå fast med sikkerhet om krisetiltak har større effekt når sammenlignet med tradisjonell behandling.

I den nye analysen fant forfatterne at:

  • Krisetiltak kunne redusere antall re-innleggelser ved sykehus
  • Ambulante kriseteam som hjalp pasientene hjemme hos dem selv, ga færrest innleggelser
  • Pasientene selv og familiene deres opplevde krisetiltakene som en mer tilfredsstillende form for behandling

– Behandling som er basert på kriseintervensjoner, med eller uten vedvarende behandling hjemme hos pasientene, ser ut til å være en levedyktig og akseptabel form for behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse. Ytterligere forskning er likevel nødvendig dersom tiltaket implementeres i stor skala, skriver forskerne.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.