Seksuelt misbruk av barn kan ha alvorlige konsekvenser for offeret. Ill.foto: Colonel, iStockphoto

Ny forskning kan ikke bekrefte at kognitiv atferdsterapi har effekt hos barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det fastslår forfatterne av en oppdatert Cochrane-oversikt.

Seksuelt misbruk av barn kan forårsake en rekke psykiske vanskeligheter, alt fra angst og posttraumatisk stresslidelse til atferdsvansker og økt risiko for psykiske lidelser i voksen alder.

Kognitiv atferdsterapi er at av tiltakene som blir brukt for å hjelpe barna med å håndtere psykiske problemer som kan oppstå etter overgrep. Forskere har imidlertid aldri kunnet fastslå om slik terapi har effekt – en Cochrane-oversikt fra 2006 fant ingen pålitelige studier som kunne bekrefte at kognitiv atferdsterapi virker.

Nå har Cochrane publisert en oppdatering av analysen fra 2006, med samme resultat som tidligere: Kognitiv atferdterapi kan være nyttig i behandlingen av barn og unge som har vært utsatt for seksuelt misbruk, men kunnskapen om effekten av tiltaket er fortsatt for svak.

Den nye oversikten omfatter ti studier, med 847 deltakere totalt. Kognitiv atferdsterapi har moderat effekt ved posttraumatisk stresslidelse og angst.

Forfatterne etterlyser mer forskning av bedre kvalitet omkring emnet.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.