Brannmann på vei inn i flammene
Hjelpemannskaper kan selv trenge hjelp etter en katastrofe. Ill.foto: DigtialStorm, iStockphoto.

Registrer deg og ta et gratis norsk e-læringskurs om å jobbe i psykologisk kriseteam.

Kurset er beregnet på ansatte i kommunale kriseteam, og tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene. Det beskriver også psykiske reaksjoner på katastrofer, selvmord, ulykker og kriser. Kurset beskriver tiltak og oppfølging, samt hvordan hjelpere kan reagere etter å ha stått på for andre. Kurset skal kunne brukes av bredt sammensatte kriseteam, i tillegg til helsepersonell.

Etter 22. juli i fjor ble det klart at det var behov for en bedre kriseberedskap i mange av landets kommuner. Hver kommune anbefales å opprette psykososiale kriseteam. Fylkesmannen har et overordnet ansvar for tilsyn av psykososial beredskap i kommunene.

Kurset er laget av det regionale ressurssenteret vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Nord, forkortet til RVTS Nord. De har samarbeidet med de andre regionale ressurssentrene og med det nasjonale NKVTS. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kurset bygger på to veiledere, utgitt av Helsedirektoratet: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer og Etter selvmordet – veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord. I tillegg gis det faglige råd fra Senter for krisepsykologi i Bergen.

Aktuelle lenker:

Kurs: Når krisen rammer – om å arbeide i kriseteam

RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS)

www.kriser.no Senter for krisepsykologi i Bergen

www.krisepsyk.no Senter for krisepsykologi i Bergen

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.