Individuell plan skal dekke alle behov en tjenestemottaker har. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Et nettkurs utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin gir deg det du trenger å vite om individuell plan. 

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven, har rett til å få utarbeidet individuell plan.

Dette kurset er beregnet både på dem som skal utarbeide en individuell plan, de som skal iverksette den og på pasienten planen gjelder. Kurset er utarbeidet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Kurset inneholder videoer som viser vellykket arbeid med individuell plan. Kurset er gratis.

Helse -og omsorgsdepartementet har utarbeidet en forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Helsedirektoratet har dessuten publisert en «Veileder til forskrift om individuell plan 2010″ . Kurset bygger på disse to dokumentene.

En individuell plan kan omfatte flere tjenestesektorer.  Den skal dekke alle behov en tjenestemottaker har. Planen omfatter således mange spesifikke fagplaner som for eksempel behandlingsplan, rehabiliteringsplan eller opplæringsplan. Tjenestemottakeren må skrive under på at hun eller han samtykker i at en individuell plan utarbeides.

Aktuelle lenker:

E-læring for individuell plan

Veileder til forskrift om individuell plan

Helsebibliotekets side for lover og regler

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.