Premature barn kan være særlig sårbare for psykiske lidelser når de blir eldre. Ill.foto: toos, iStockphoto

For tidlig fødte barn har tre ganger så høy risiko for å utvikle alvorlige psykiske lidelser i voksen alder, sammenlignet med andre barn, viser en ny og omfattende studie gjennomført i Sverige.

Bortimot hvert trettende barn som fødes i Storbritannia blir klassifisert som prematurt. Ifølge funnene i en ny studie vil seks prosent av disse barna utvikle en alvorlig psykisk lidelse senere i livet.

Studien er en av de største analysene noensinne publisert om effekten av fødselskomplikasjoner på psykisk helse.

Forskere fra England og Sverige søkte i det svenske medisinske fødselsregisteret etter data om alle barn født mellom 1973 og 1985. Deretter gjennomgikk de sykehusjournaler for å finne ut hvilke av de 1,3 millionene personene som inngikk i studiebefolkningen som hadde vært innlagt ved sykehus på grunn av psykisk lidelse i voksen alder.

Forfatterne fant at for tidlig fødte barn hadde større risiko for sykehusinnleggelse i voksen alder for lidelser som:

  • Bipolar lidelse
  • Depresjon
  • Psykose
  • Spiseforstyrrelser

Jo tidligere barna ble født, desto større var den statistiske sannsynligheten for psykisk lidelse senere i livet.

– Vi tror at den økte risikoen for psykisk lidelse hos for tidlig fødte barn kan forklares ved subtile endringer i utviklingen av hjernen. Det underutviklede nervesystemet hos disse barna er særlig sårbart for hjerneskade som kan oppstå ved fødselskomplikasjoner, kommenterte medforfatter Chiara Nosarti.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.