Flere ting på én gang: Mange barn og unge sliter med både angst, depresjon og atferdsvansker. Ill.foto: diane39, iStockphoto

Et nyutviklet behandlingsprogram gir håp for unge mennesker med sammensatte psykiske vansker, fastslår forskere fra Harvard og UCLA i en fersk studie.

Unge mennesker som sliter med psykiske problemer, har ofte flere tilstander samtidig, så som depresjon, angst og atferdsproblemer. Forskernes jakt på behandlingsformer som kan hjelpe denne pasientgruppen fokuserer som oftest på tiltak som retter seg mot en spesifikk lidelse. Problemet er bare at mange av pasientene ikke sliter med bare én tilstand.

Enkelte forskere jobber med å bygge bro over gapet mellom klinisk forskning og realitetene. Et av resultatene av dette arbeidet ble nylig publisert i Archives of General Psychiatry, der forfatterne undersøkte om modulbasert psykoterapi var mer effektivt i behandlingen av depresjon, angst og atferdsproblemer hos unge mennesker sammenlignet med standard psykoterapi eller tradisjonell behandling.

Modulbasert psykoterapi er en form for behandling der klinikere kan velge og sette sammen behandling fra en meny med flere behandlingsprosedyrer, som kognitiv atferdsterapi og atferdsterapeutisk foreldretrening. Behandlinger velges som frittstående moduler.

Forskerne rekrutterte 203 unge fra 7 til 13 år med angst, depresjon og atferdsvansker. 84 klinikere fikk ansvar for én av tre behandlingsformer:

1. Standard psykoterapi

2. Standard behandling

3. MATCH-ADTC (Modular Approach to Therapy with Children), et modulbasert behandlingsprogram

MATCH-ADTC (Modular Approach to Therapy with Children) er en psykososial behandlingspakke som er utarbeidet for familier med barn i alderen åtte til 13 år som sliter med angst, depresjon, traumatisk stress eller atferdsvansker, og er utviklet av forskerne fra Harvard og UCLA.

Studien viste at:

  • Den modulære tilnærmingsmåten MATCH-ADTC ga en markant raskere forbedring sammenlignet med standard psykoterapi og standard behandling
  • Pasienter som fikk behandling med den modulære modellen hadde færre diagnoser etter behandling, sammenlignet med de som mottok standard behandling
  • Resultatene i psykoterapi-gruppen var ikke nevneverdig forskjellige fra resultatene hos pasientene som fikk standard behandling

Forfatterne konkluderte med at modulbasert psykoterapi er mer effektivt enn tradisjonell behandling eller standard psykoterapi ved sammensatte psykiske lidelser hos unge pasienter, og kan være en lovende måte å styrke allerede eksisterende kunnskapsbaserte behandlingsformer på.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.