logo til uptodate
UpToDate er sykehuslegenes foretrukne oppslagsverk.

Det populære medisinske oppslagsverket UpToDate har blitt mye bedre på psykiatrifeltet. Så mye bedre at de nå markedsfører psykiatri som ett av sine 20 spesialområder.

UpToDate er spesielt populært blant sykehusleger, men også andre kan dra nytte av den omfattende informasjonen i oppslagsverket. Helsebiblioteket gir deg full tilgang til UpToDate, såfremt du har norsk IP-adresse. Det betyr i praksis at alle som bruker pc´en sin i Norge kommer direkte inn uten å måtte logge inn. Tilgangen til innholdet i UpToDates går gjennom et enkelt søkefelt, men når du går inn på spesialområdene, kan du også klikke deg fram.

Under psykiatri finner du emner som angstlidelser, bipolare lidelser, psykiske lidelser blant barn og unge, depressive lidelser, disossiative lidelser, spiseforstyrrelser, impulskontrollidelser, psykiske og fysiske lidelser, personlighetsforstyrrelser, psykotiske lidelser, somatoforme lidelser, stoffmisbrukslidelser, nyheter innenfor psykiatri og pasientinformasjon. Det er med andre ord mange av psykiatriens områder som behandles.

UpTodate er kjent for å ha detaljert og pålitelig informasjon, og er et av de mest utbredte oppslagsverkene innen medisin og helsefag. Ved siden av å fungere som oppslagsverk, har UpToDate også en nyhetstjeneste for hvert av  sine spesialområder. Nyhetstjenesten for psykiatri tar for seg det viktigste som er publisert de siste par månedene innen faget.

UpToDate har i dag 20 spesialiteter.

Aktuelle lenker:

UpToDates spesialiteter