Statistikk fra Verdens Helseorganisasjon viser at stadig flere tenåringer tar sitt eget liv. Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto

Selvmord er den nest vanligste dødsårsaken blant unge over hele verden, etter dødsfall som skyldes ulykker. Men hva slags kunnskap finnes egentlig om emnet? The Lancet publiserer nå en serie artikler som kan interessere både folk flest og profesjonelle innen psykisk helsefeltet.

En rekke faktorer knyttes til fenomenene selvskading og selvmord, som psykisk helse, fattigdom og det å være singel. Dagens kunnskap om effekten av behandlinger som samtaleterapi og medikamenter er svak, og debatten om hvilken rolle antidepressiva spiller ved selvmord blant unge har vært stor.

Det er kjent at media spiller en nøkkelrolle ved selvmords- og selvskadingsbølger, og følgene av den eksplosive tilveksten av nye medier kan være et område som krever videre forskning.

The Lancet tilbyr nå en serie med fritt tilgjengelige artikler om selvskading og selvmord. Du kan enten registrere deg gratis på tidsskriftets nettside, eller få tilgang til artiklene gjennom Helsebiblioteket (krever norsk IP-adresse).

Artikkelserien gir en god introduksjon for den som ønsker å vite mer om emnet. I tillegg kan fagfolk på psykisk helsefeltet finne en detaljert oversikt over den beste og mest oppdaterte kunnskapen tilgjengelig på området.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.