Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, eller borderline personlighetsforstyrrelse, innebærer vanligvis en uvanlig grad av ustabilitet i humør og svarthvittenkning. Ill.foto: diane39, iStockphoto

Psykoterapi i en eller annen form kan være nyttig for personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Dialektisk atferdsterapi har mest forskning å vise til, konkluderer en ny systematisk oversikt fra det anerkjente Cochrane-samarbeidet.

Retningslinjer fra britiske NICE, The National Institute for Health and Clinical Excellence,  fraråder kortvarige psykologiske tiltak og medisinering i behandlingen av personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Psykoterapi i en eller annen form synes å være det beste behandlingsalternativet ved lidelsen. Spørsmålet er: hva slags samtaleterapi  fungerer best?

En ny systematisk oversikt fra Cochrane har søkt å svare. Forfatterne har gjennomgått all tilgjengelig kunnskap om effekten av ulike former for samtaleterapier ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Oversikten omfatter 28 studier med i alt 1804 deltakere. Forfatterne var særlig interessert i utfallsmål som:

  • Generell alvorlighetsgrad av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUP)
  • Symptomer  (etter DSM-IV-kriterier)
  • Andre psykiske problemer som er knyttet til EUP, men som ikke er spesifikke for lidelsen
  • Bivirkninger

Litteraturen  omfatter et vidt spekter av ulike samtaleterapier, og forfatterne har bare funnet nok data til å gjennomføre en metaanalyse om én behandlingsform – dialektisk atferdsterapi.

Analysen viser at sammenlignet med standard behandling, er dialektisk atferdsterapi mer effektivt når det gjelder utfallsmål som sinne, selvmordsforsøk/selvskading og psykisk helse. Det er imidlertid ingen forskjell mellom dialektisk atferdsterapi og standard behandling når det gjelder kontinuitet i behandlingen.

Oversikten forøvrig er basert på enkeltstudier.

Selv om det fins mest kunnskap om dialektisk atferdsterapi, bekrefter analysen at en rekke psykoterapier kan ha positiv effekt ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Andre behandlingsformer som kan ha effekt er mentaliseringsbasert terapi, overføringsfokusert terapi og skjemafokusert terapi. Funnene bekrefter at det er behov for ytterligere forskning om emnet,  oppsummerer forfatterne.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.