Mindfulness-teknikk er inspirert av buddhistisk meditasjon. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

Meditasjon ved hjelp av mobiltelefonen? Et økende antall apper tilbyr opplæring i meditasjonsteknikker. Vi har sett på ett eksempel.

Mindfulness er «oppmerksomt nærvær i øyeblikket» og har røtter i buddhistisk meditasjon. Teknikken blir stadig mer brukt i behandling av psykiske lidelser.

Et økende antall mobil-apper tilbyr opplæring i mindfulness-teknikker. For å gi et eksempel har vi sett nærmere på appen Mindfulness Meditation fra Mental Workout. Den er laget av forfatteren av Meditation for Dummies, Stephen Bodian. Appen koster 14 kr og er tilgjengelig for Android og iPhone.

Appen Mindfulness Meditation har meditasjonsprogrammer for 5, 10, 15, 20 minutter. Når du starter miniprogrammet, kommer et vakkert landskapsbilde til syne. Velger du femminuttersprogrammet, får du høre en rolig, behagelig, men overtalende mannsstemme som forteller deg noe sånt som:

– Sitt avslappet rett opp og motstå fristelsen til å lene deg mot noe eller sovne. Lukk øynene og fold hendene komfortabelt i fanget og bli bevisst på kroppens kontakt med stolen.  Vær oppmerksom på at du er her, i dette øyeblikket, tilstede og oppmerksom.  Vend oppmerksomheten din mot pusten, hvordan luften kommer inn i, og forlater, kroppen. Legg merke til brystkassen som hever og senker seg. Legg merke til følelsen i neseborene når du puster inn og ut.  La følelser komme og gå…

Slik fortsetter det i noen minutter, til stemmen ber deg forlate meditasjonstilstanden og komme tilbake til vanlig bevissthet.

PsykNytt har valgt den aktuelle appen som et illustrerende eksempel og garanterer ikke for kvaliteten på miniprogrammet.

Aktuelle lenker:

Mindfulness meditation fra Mental Workout hos Appstore

Mindfulness meditation fra Mental Workout alle versjoner

Anmeldelse av ti apper for mindfulness meditation

Hvordan bli bedre i mindfulness artikkel i PsykNytt

Mindfulness – det oppmerksomme nærvær artikkel i Sykepleien.no

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) for Improving Health, Quality of Life, and Social Functioning in Adults Campbell-oversikt

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.