Mange personer med schizofreni kan tvile på at de i det hele tatt eksisterer. Ill.foto: 1001nights, iStockphoto

Pasienter med schizofrenilidelse har en svært avvikende opplevelse av seg selv og sin identitet, noe som disponerer for depresjon og selvmord.

Dette kommer frem i doktoravhandlingen til lege og forsker Elisabeth Haug, som forsvarte sine funn under en disputas 14. august ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Haug fant blant annet ut at det er en betydelig opphopning av slike selvforstyrrelser hos pasienter med schizofrenilidelse og at depresjon og selvmordsrisiko blant disse pasientene har en klar sammenheng med nivået av selvforstyrrelser.

– Vi vet at tidlig oppdagelse og behandling av disse lidelsene gir bedre prognose. Den nye kunnskapen om selvforstyrrelser gir grunnlag for tidligere og mer presis diagnostikk. Dette vil forhåpentligvis føre til mer målrettet behandling og bedre forståelse av den enkelte pasient, fremholder hun i anledning disputasen.

Elisabeth Haug og hennes medarbeidere intervjuet cirka 100 pasienter med psykoselidelse, som ble henvist til behandling for første gang ved Sykehuset Innlandet i perioden 2008-2009.  Nå foreligger resultatene i form av doktoravhandlingen med tittelen Anomalous Self-Experience in Schizophrenia (Forstyrret selvopplevelse ved schizofreni).

Les mer her: Disponert for depresjon og selvmord

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.