Mentalisering kan hjelpe deg til å unngå misforståelser. Ill.foto: killerb10, iStockphoto.

En app laget av svenske psykologer er laget for pasienter, men kan også brukes av helsepersonell som ønsker en innføring.

Mentalisering handler om å forstå egne og andres handlinger som meningsfulle uttrykk for indre liv, som behov, ønsker, følelser og fornuft. Når du mentaliserer, forsøker du å forstå deg selv og andre ut ifra tanker og følelser.

Ulike mennesker kan oppfatte de samme opplevelsene forskjellig ut fra forskjellig erfaring, kunnskap og interesse.

Evnen til mentalisering er ikke stabil, den varierer med ens egen sinnstilstand. Et viktig aspekt ved mentalisering er også evnen å forstå andres misforståelser. Når mentaliseringsevnen er nedsatt, øker også sjansen for å handle på gale antakelser. Handlinger som bygger på misforståelser, kan føre til forvirring eller uønskede hendelser.

Mentalisering har blitt stadig viktigere innen psykologien de siste årene.

Det er nå laget en app på svensk og engelsk som tar for seg mentalisering. Den er beregnet på pasienter, men kan også fungere som en enkel introduksjon til mentalisering for helsepersonell.

Appen har en kort introduksjon til temaet, en faktadel, øvelser, dagbok og daglige råd. Den er laget av psykologene Per Wallroth og Linda Hellquist, i samarbeid med IT-konsulent Georgios Dimitriadis.

Aktuelle lenker:

Svensk mentaliseringsapp for iPhone

Svensk mentaliseringsapp for Android

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.