Kunnskapen om mulige skadelige konsekvenser av langvarig bruk av benzodiazepiner øker. Ill.foto: gizos, iStockphoto

En ny studie knytter langvarig bruk av benzodiazepiner til økt risiko for demens. – Enda en grunn til å mane til forsiktighet ved forskriving av medikamentene, fastslår franske forskere.

Benzodiazepiner er effektive i behandlingen av akutt angst og søvnløshet. Gjeldende retningslinjer anbefaler at medikamentene ikke brukes i mer enn noen få uker, blant annet på grunn av risikoen for avhengighet ved langvarig bruk. Kunnskapen om avhengighetsfaren er robust, men benzodiazepiner blir likevel forskrevet i stor stil til pasienter i mange land.

Franske forskere publiserte nylig en studie der emnet var en mulig sammenheng mellom bruk av benzodiazepiner og utvikling av demens. Forfatterne fulgte en gruppe menn og kvinner, 1063 personer i alt, i 20 år. Deltakerne hadde en gjennomsnittsalder på 78 og var alle uten demens da undersøkelsen startet, i 1987. Forskerne justerte for andre faktorer som kunne asossieres med utvikling av demens, som alder, kjønn, utdanningsnivå, sivil status, vinforbruk, diabetes, høyt blodtrykk, reduserte kognitive evner og depresjon.

Studien viste at:

  • 253 av de 1063 pasientene hadde demens ved oppfølging etter 15 år
  • Nytt forbruk av benzodiazepiner var forbundet med økt risiko for demens
  • Personer som hadde brukt benzodiazepiner i løpet av de 20 årene, hadde omtrent 50 prosent høyere risiko for demens, sammenlignet med personer som aldri hadde brukt medikamentene

Forfatterne oppsummerer med å be leger og legemiddeltilsyn nøye vurdere den økende kunnskapen om de potensielle, uønskede bivirkningene som følger med bruk av benzodiazepiner.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.