Deprimert ung jente.
Depresjon kan ramme folk i alle aldersgrupper. Ill.foto: MrPants, iStockphoto

Helsebiblioteket har siden oppstarten samlet retningslinjer innen psykisk helse. Følg lenkene til norske og engelskspråklige retningslinjer for bipolar lidelse og depresjon.

Helsebibliotekets sider om psykisk helse har lenker både til norske og utenlandske retningslinjer. For tiden arbeides det med en ny retningslinje for bipolar lidelse.

Blant retningslinjene for depresjon og bipolar lidelse finner du:

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet 2009)
Farmakoterapi ved unipolar depresjon hos voksne og eldre (Statens legemiddelverk 2004)
Bruk av antidepressive legemidler hos barn og ungdom (Statens legemiddelverk 2004)
Referenceprogram for unipolar depression hos voksne (Sundhedsstyrelsen 2007)
Legemiddelhåndbokas terapikapittel om depresjoner (Legemiddelhåndboka)
Legemiddelhåndbokas terapikapittel om bipolar lidelse (Legemiddelhåndboka)

Du finner også lenker til en rekke engelskspråklige retningslinjer for depresjon og bipolar lidelse.

Fram til nylig har retningslinjer gjerne vært publisert som store pdf-filer der det har vært vanskelig å finne den nøvendige  informasjonen. Dette blir det en forandring på nå. Helsebiblioteket arbeider sammen med Helsedirektoratet for at retningslinjene skal bli bedre egnet for publisering på nett.

Den gjeldende norske retningslinjen for bipolar lidelse er fra år 2000, så fram til den nye blir offentliggjort, kan det være klokt å se hvilke utenlandske retningslinjer Helsebiblioteket har lenket til. Den nye retningslinjen har vært ute på høring, og høringsutkastet er tilgjengelig på nett.

Aktuelle lenker:

Deler av denne artikkelen har tidligere stått i PsykNytt 9. mai 2011.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.