Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene. Ill.foto: profeta, iStockphoto

Bortimot åtte av ti som lider av depresjon har opplevd en eller annen form for diskriminering. Syv av ti ønsker å skjule at de har lidelsen av frykt for å bli stigmatisert, viser en studie fra 35 land.

Depresjon er en lidelse som virker isolerende og livshemmende. Frykten for forskjellsbehandling eller stigmatisering på grunn av lidelsen, kan holde mange som lider av depresjon tilbake fra å tre inn i nye arbeidsforhold eller utvikle nære, personlige forhold.

En gruppe forskere har gjennomført en undersøkelse på tvers av landegrensene om sammenhengen mellom depresjon, diskriminering og stigmatisering. Studien er finansiert med midler fra Europakommisjonen.

Forfatterne intervjuet 1082 personer fra 35 ulike land over hele verden. Intervjuene viste at:

  • 79 prosent av deltakerne hadde opplevd en eller annen form for diskriminering
  • 34 prosent meldte at andre mennesker hadde skydd eller unngått dem på grunn av lidelsen
  • 71 prosent sa at de ønsket å skjule at de led av depresjon
  • 37 prosent av deltakerne hadde unngått å innlede et nært forhold til et annet menneske på grunn av forventningen om å bli stigmatisert
  • 25 prosent hadde på ett eller annet tidspunkt unngått å søke på en jobb fordi de forventet å bli forskjellsbehandlet som følge av depresjonen
  • Studien viste imidlertid at de faktiske forholdene ikke alltid bekreftet det deltakerne hadde forventet:
    • 47 prosent av de deltakerne som hadde forventet diskriminering når de søkte på en jobb, opplevde det ikke
    • 45 prosent av de som forventet å bli diskriminert i nære, personlige forhold fant at det ikke stemte med virkeligheten

– Funnene våre viser at diskriminering knyttet til depresjon forekommer ofte og overalt, og det er ingen tvil om at stigmaet fungerer som et hinder for et aktivt sosialt liv og et godt arbeidsliv for mange med depresjon, oppsummerte lederen for forskergruppen.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.