Tilpasset pille: Kan gentesting gjøre behandling av depresjon med antidepressiva mer effektiv?  Ill.foto: subtik, iStockphoto

Det lar seg ikke gjøre å identifisere gener som kan skreddersy behandlingen med antidepressiva, fastslår en ny, stor studie.

Mange legemiddelprodusenter har håpet at gentester kan være til hjelp for leger som skal velge antidepressiva for en pasient. Teorien er at genetiske markører kan forutsi hvordan enkeltindivider vil respondere på ulike medikamenter. I og med at færre enn halvparten av de som lider av depresjon opplever bedring ved å ta antidepressiva, er teorien av stor interesse for pasienter og leger.

I en ny studie i tidsskriftet PLoS Medicine avkrefter imidlertid forskere fra både akademia og farmasøytisk industri at slike gentester lar seg gjennomføre.

1790 personer med klinisk depresjon deltok i studien. Deltakerne fikk behandling med to typer antidepressiva:

1. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) – 1222 personer
2. Noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) – 568 personer

Forfatterne søkte etter genetiske markører som kunne forutsi responsen på begge typer antidepressiva hos alle deltakerne.

De fant at:

  • Ingen enkeltstående genvarianter kunne knyttes til respons på antidepressiva på et klinisk relevant nivå
  • Ingen av de mer enn en halv million genmarkørene predikerte respons på antidepressiva totalt sett

– Størrelsen på studien vår gjør den autorativ på området. Funnene viser at ingen genvarianter eller kombinsjoner av genvarianter kan predikere responsen på behandling med antidepressiva. Studien tilbakeviser de mange påstandene fra kommersielle aktører om at gentesting kan bistå leger når de skal velge antidepressiva, sier Dr Rudolf Uher, seniorforsker i prosjektet.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.