Har du riktig nummer, går det fortere å få hjelp. Ill.foto: AlexKalina, iStockphoto

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, skal ringe 113. 

For folk som sliter i livet, kan det være av stor betydning å få snakke med noen som kan gi trøst eller praktisk hjelp. Det greieste stedet å gå for å finne oppdaterte nettadresser og hjelpetelefoner er Helsedirektoratets nettsted for pasientinformasjon, Helsenorge. De har også en generell telefontjeneste for dem som trenger hjelp til å finne fram i helsevesenet.

Hos Helsenorge kan du finne ut hvor folk med spiseforstyrrelser eller folk som skader seg selv, kan få telefonhjelp. Det er også lenker til nettsteder som kan gi hjelp.

Nedenfor har vi listet opp noen av telefonene som gjelder psykisk helse. Vi anbefaler å gå til Helsenorge for å få en oppdatert liste.

Selvskading/selvmordsfare: 815 33 300 er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og for dem som tenker på å ta sitt eget liv. Alle som ringer krisetelefonen vil bli møtt med forståelse og aksept. Det er Kirkens SOS som står bak tjenesten. Det finnes også et nettsted, selvskading.info, med hjelp for den som driver med selvskading. Nettstedet har også en videoblogg med gode tips om hvordan håndtere impulser til selvskading. Ved forgiftninger kan man ringe 22 59 13 00 som er Giftinformasjonens døgnåpne telefon.

Mental helses hjelpetelefon: 116123 er Mental helses døgnåpne hjelpetelefon. Ringer du fra utlandet, er nummeret 0047 91 116 123.

Krisetelefoner for barn: 116 111  Dette er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

800 33 321 er telefonnummeret til Kors på halsen, Røde Kors’ hjelpetelefon. Kors på halsen er åpen 14-20 på hverdager. Kors på halsen er også et nettsted med spørsmål og svar på barns spørsmål. Voksne som er bekymret for barn, kan ringe 810 03 940 Bekymringstjenesten voksne for barn.

Homofiles ungdomstelefon: 81000277 er åpen kl 18-22 alle dager unntatt lørdag.

Alkoholproblemer: 22 46 89 65 Anonyme alkoholikere.

Kirkens SOS har lokale kontorer mange steder i landet. Se www.kirkens-sos.no

Kameratstøtte for soldater, veteraner og familie: 80048500 er en landsdekkende hjelpetelefon som er døgnåpen. Tjenesten er gratis fra fasttelefon.

Du finner flere hjelpetelefoner på Helsedirektoratets nettsted for pasientinformasjon, Helsenorge.

Aktuelle lenker:

helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Hjelpetelefoner.aspx

Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning

www.sidetmedord.no

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.