Kort varighet av ubehandlet psykose kan bety mye. Ill.foto: digi_guru, iStockphoto

TIPS – TIdlig oppdagelse og behandling av PSykoser –  arbeider for å oppdage og behandle alvorlige psykiske lidelser så tidlig som mulig. Tidlig behandling ser ut til å gi bedre prognose.

Målet med TIPS er at det skal gå så kort tid som mulig fra psykosesymptomer oppstår til behandlingen begynner. TIPS retter seg særlig mot ungdom, og opprettet tidlig en telefontjeneste for å varsle mulige symptomer. TIPS ble presentert av Wenche ten Velden Hegelstad på Schizofrenidagene i Stavanger 8. november. Hun oppsummerte en ti års oppfølgingsstudie av tidlig oppdagelse og intervensjon.

Et viktig funn i studien er at kort varighet av ubehandlet psykose gir gunstigere forløp. TIPS fant stor forskjell i recovery. Definisjonen de brukte på recovery var remisjon og funksjon, – pasientene skulle være symptomfrie og i alminnelig arbeid. Folk som hadde fått behandling tidlig, var oftere i fulltids jobb eller studier, de bodde oftere for seg selv og var mer sammen med venner. Behandlingen av psykose i TIPS-prosjektet har vært antipsykotika og kognitiv atferdsterapi.

TIPS begynte i 1997 med informasjonskampanjer og et oppdagelsesteam. Når oppdagelsesteamet har fått inn en melding fra helsepersonell eller pårørende, vurderer de pasienten i løpet av svært kort tid.

TIPS gjennomførte en multisenterstudie i Rogaland, Oslo og Roskilde. I Rogaland ble det gjennomført tidlig intervensjon, men ikke i Oslo og Roskilde. Når TIPS mottok en bekymringsmelding, gjennomførte helsepersonell en PANSS-utredning innen 24 timer. Varigheten av ubehandlet psykose (VUP) ble i Rogaland redusert fra 26 til 4,5 uker. I Oslo og i Roskilde hadde de en VUP på 16 uker. Det ble påvist varig forskjell for noen symptomtyper, avhengig av hvor lenge pasienten hadde gått med ubehandlet psykose.

TIPS har benyttet følgende skåringsverktøy: PANSS, GAF (splittet versjon) og Strauss-Carpenter Level of Functioning Scale.

Aktuelle lenker:

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.