Internetpsykiatri gir kognitiv atferdsterapi over nettet. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

Internetpsykiatri.se heter et anerkjent svensk nettsted som tilbyr psykologisk behandling over nettet for depresjon, panikklidelse og sosial fobi.

Etterspørselen etter psykologhjelp er betydelig større enn tilbudet, også i Sverige. Dette har folk på Karolinska sjukhuset i Huddinge tatt konsekvensene av, og de tilbyr derfor hjelp over Internett for noen av de vanligste lidelsene. De har etablert nettstedet www.internetpsykiatri.se. Personene bak nettstedet er psykologer, psykiatere og forskere med lang erfaring fra psykiatri og internettbehandling.

Tilbudet til internetpsykiatri.se gjelder bare personer over 16 år som er bosatt i Stockholm. Behandlingen de tilbyr er kognitiv atferdsterapi.

Behandlingen gis skriftlig og trinnvis. Til hvert trinn hører det øvelser som pasienten må utføre på egenhånd. En mann med sosial angst for eksempel få som oppgave at han i en gitt sosial situasjon prøver å vurdere hvor sterk angst han får og forsøke ut andre måter å håndtere angsten på en annen måte enn han pleier.

Ved panikkangst kan pasienten bli bedt om å eksponere seg for en situasjon som likner den som vanligvis gir panikk. Under behandlingen har pasienten kontakt med sin terapeut via pc. En gang i uka rapporterer pasienten hvordan det har gått med øvelsene, og først etter å ha hatt kontakt med terapeuten, får man tilgang til neste trinn i behandlingen.

Behandlingen gis gjerne i ti moduler som skal gjennomføres over tolv uker. I den siste modulen dreier det seg mye om å planlegge framtiden og å forholde seg til tilbakefall.

Internetpsykiatri.se gir også behandling for andre lidelser enn depresjon, panikklidelse og sosial fobi, men dette er i forbindelse med forskning. De er spesielt opptatt av å forske på kognitiv atferdsterapi gitt over nettet.

Aktuelle lenker:

www.internetpsykiatri.se

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto