IPS kan få folk ut i vanlige, konkurranseutsatte jobber. Ill.foto: DZM, iStockphoto

Synes du arbeid er anstrengende? Prøv arbeidsløshet! Miles Rinaldi fra South West London and St George’s Mental Health Trust foreleste på Schizofrenidagene i Stavanger om  direkte, individualisert søk etter arbeid (IPS).

De fleste pasienter med psykisk lidelse ønsker normalt arbeid, og mange kan klare både å få jobb og å holde på den. IPS står for «Individual placement and support» – Individuell Plassering og Støtte. IPS- programmet hjelper folk å finne arbeid. Istedet for langvarig forberedelse på arbeidslivet, finner man arbeid til folk som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet.

IPS-programmet antar at folk med psykiske problemer kan arbeide i vanlige, konkurransepregede miljøer, men anerkjenner at de trenger psykisk støtte.

Programmet bygger på åtte prinsipper:

1. Sysselsetting i vanlige, konkurranseutsatte jobber som primært mål
2. Åpent for alle som vil jobbe
3. Finner jobber ut ifra individets preferanser
4. Fungerer raskt
5. Tar med arbeidsformidlere i teamet
6. Arbeidsformidlere utvikler en relasjon med arbeidsgivere
7. Tidsmessig ubegrenset, skreddersydd støtte for arbeidstaker og arbeidsgiver
8. Trygde- og velferdsrådgivning inkludert

– IPS er et paradigmeskifte, fortalte Rinaldi og fortsatte: Arbeidsformidleren er en del av teamet, ikke bare en ressurs. Det handler mye om personlige egenskaper. Folk i IPS-programmet får mindre tilbakefall, og det er færre innleggelser.

Attføringsbedriftene i Norge har oversatt et amerikansk program for IPS, utviklet av forskerne Deborah Becker og Bob Drake, ved Darthmouth Psychiatric Research Center, New Hampshire. Oversettelsen av dette programmet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Relevante lenker:

Generell informasjon om IPS

Hvordan komme i gang med IPS (informasjon på norsk hos Attføringsbedriftene)

Podcast med Miles Rinaldi om hva som hjelper for sysselsetting av folk med psykiske problemer

Program for Schizofrenidagene

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.