Stor livsbegivenhet: Det å bli foreldre kan utløse en tilpasningsforstyrrelse.Ill.foto: matt_scherf, iStockphoto
Stor livsbegivenhet: Det å bli foreldre kan utløse en tilpasningsforstyrrelse. Ill.foto: matt_scherf, iStockphoto

Det hjelper å få hjelp til å komme tilbake i jobb når en er sykmeldt på grunn av tilpasningsforstyrrelser. Problemløsende terapi får arbeidstakere raskere tilbake i jobb, viser en ny Cochrane-oversikt.

Tilpasningsforstyrrelser kan oppstå i perioder som krever tilpasning til vesentlige forandringer i tilværelsen. Belastende livshendelser kan være tap, som dødsfall eller separasjon. Andre eksempler er hendelser som representerer en utviklingsmessig overgang eller krise som det å begynne på utdannelse, bli foreldre, mislykkes med å nå viktige personlige mål, flytte til et annet land eller å bli pensjonist.

Tilpasningsforstyrrelser er en ikke sjelden årsak til sykmelding, og kan være en belastning både for vedkommende som er rammet, og for samfunnsøkonomien.

Ulike tiltak er utviklet for å hjelpe sykmeldte arbeidstakere tilbake i jobb. En ny, systematisk oversikt fra Cochrane oppsummerer all tilgjengelig forskning om effekten av tiltakene. Forfatterne søkte i relevante databaser etter studier som undersøkte om en bestemt tilnærmingsform hjalp sykmeldte personer med tilpasningsforstyrrelse tilbake i arbeid.

Oversikten inkluderte ni studier, med i alt 1546 deltakere. Studiene vurderte tilsammen ti ulike terapier, hvorav halvparten var kognitiv atfersterapi og den andre halvparten problemløsende terapi. Én studie hadde vurdert en kombinasjon av terapi og avspenningsteknikker.

Forfatterne fant at arbeidstakerne som fikk behandling med problemløsende terapi, var delvis tilbake i jobb 17 dager før arbeidstakerne som ikke fikk noen form for behandling, eller som fikk standard behandling av bedriftslege eller fastlege.

Verken problemløsende terapi eller kognitiv atfersterapi førte til at arbeidstakerne kom raskere tilbake i full jobb, sammenlignet med kontrollgruppen.

– Resultatene i oversikten er basert på studier av moderat kvalitet, noe som innebærer at videre forskning vil kunne påvirke tilliten vi har til funnene, og muligens endre resultatene av analysen vår, konkluderte forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.